2018/10/03

ms名仕娱乐

ms名仕娱乐

News Center

新闻中心

公司高管调研海口风电场
2018/3/20 17:11:12
128
来源:

 

公司高管调研海口风电场

 

3月19日下午,公司在家高管驱车前往普格,调研海口风电场。

高管一行首先前往海口风电场的升压站,在听取了海口风电场的基本情况介绍后,对照风电场风机位置图详细了解每一基机位的详细情况。随后高管前往山顶的风电场查看风机运行情况。

                          (叶杉杉)

 

ms名仕娱乐ms名仕娱乐
ms名仕娱乐